spot_l

TONEELKRING SALVATOR
WIEZE
wapen
  Salvatormet speciale dank aan Remi Bosman voor het mogen gebruiken van zijn studie- en archiveringswerk !

Het verhaal van toneelkring Salvator WiezeDe Sint Jorisgilde, in 1956 als vierstemmig gemengd koor gestart, nam in 1959 het spelers- en medewerkerspotentieel van de toneelkring "Dienende Kunst" over en begon op het eind van datzelfde jaar met gemengd toneel in de "Nieuwe Zaal Gaspard", die in 1963 het Gildenhuis werd.
De Sint Jorisgilde werd dus toneel- en zangvereniging.
Na hun eerste stuk "Onder valse Vlag", einde 1959, volgden jaarlijks twee producties. Een uitgebreid publiek uit Wieze en omliggende gemeenten werd veroverd, dat men slechts met 5 tot 6 vertoningen per toneelstuk kon bedienen. Door het overnemen van de kenspreuk "Moed Overwint", de naam van de toneelkring die vroeger in dezelfde zaal en met dezelfde huisregisseur Louis Brandt uit Lebbeke speelde, ontstond er een vijftigjarig toneelverbond dat in 1980 het koninklijk predicaat verwierf. Dat werd op 1 mei 1981 feestelijk gevierd.

Vanaf 1972 is de vereniging ingeschreven als rechthebbende op de jaarlijkse toelagen van de Culturele Dienst van de Provincie Oost-Vlaanderen en neemt zij deel aan de  provinciale klasseringstornooien. In 1980 behaalde ze 4de categorie met "Middernachtzon", in 1983 werd het 2de met "Een Engel kwam voorbij", in 1987 3de categorie met "Het Poppenhuis", in 1991 weer 3de met "Misdaad aan het Meer" en in 1994 nogmaals met "Saint-Emilion". In 1999 werd 1ste categorie gehaald met "Agnes van God". In 2003 moest  opnieuw gezakt worden naar 3de categorie met "Het geiteneiland", om in 2007 opnieuw naar 2de categorie te klimmen met "Trojaanse vrouwen".


Op een thesis, ingediend op 28 augustus 1984 door Remi Bosman, voorzitter, aan de Koninklijke Soevereine Hoofdkamer van Retorica "De Fonteine" te Gent, werd op 7 september 1985 De Sint Jorisgilde opgenomen als een broederschap van Retorica onder de titel van haar patroonheilige, de H.H.Salvator en hebbende tot devies "Moed Overwint".
Dit hoogtepunt uit de toneelgeschiedenis van Wieze werd op dezelfde dag gevierd met een plechtige H.Mis. Dan ging een optocht met de gemeente-fanfare voorop naar het Gildenhuis, waar een academische zitting en receptie plaats vond. Daarna werd afgesloten met een feestmaal in het Brouwershuis.
Hiermee werd een verleden bezegeld: al het toneelgebeuren van Wieze is uitgemond in De Sint Jorisgilde, die de naam kreeg van Koninklijke Rederijkerskamer H.H.Salvator. Het archief van de vroegere verenigingen wordt door de rederijkerskamer bewaard.

Het Bestuur of de Eed van de Rederijkerskamer op 07/09/1985 :


Bosman Remi Wieze 17/02/1924 Prins, voorzitter, archivaris
Cami Roger
Wieze 07/05/1941 Hoofdman, secretaris
Cornelis Remi Wieze 03/04/1946 Penningmeester, econoom
Aelbrecht Honore Wieze 13/04/1923 Raadslid
Colman Marc D'monde 10/08/1953 Raadslid
Cooreman Jozef Lebbeke
04/10/1929 Raadslid
Pieters Philemon Wieze 17/12/1932 Raadslid
Saeys Remi Moorsel 09/02/1924 Raadslid
Van Damme Marcel Wieze 11/08/1937 Raadslid
Van Hove Julienne Wieze 16/12/1939 Raadslid
Vermoesen Jozef Wieze 18/10/1950 Raadslid

Het voorzitterschap van De Sint Jorisgilde werd van 1956 tot 30 april 1993 waargenomen door Remi Bosman, die op een bijzondere feestzitting tijdens de meiavond door Godelieve De Wit werd opgevolgd. Zij kreeg tevens de titel van Hoofdman van de rederijkerskamer.

Regisseurs sinds 1959 :
Louis Brandt, Fernand Macharis, Herman De Leeuw, Erik De Corte, William Guns, Jo Van den Brulle, Roger De Wilde, Fons Vinck, Paul Coppens, Giedo D'Hont, Erwin Van Herreweghe, Jacques Van Aevermaet, Luc Schoonjans, Patrick Bernauw, Eric De Vis, Renaat Moeyersoon, Marc De Cock, Stef Markey, Frank Hofmans, Pieter Klinck en Roland De Blende.

De vereniging hield haar jaarlijks teerfeest en algemene vergadering op 30 april, "de meiavond". Naast een terugblik op het voorgaande toneelseizoen en een dankwoord aan al de medewerkers, was de meiavond de traditionele gelegenheid waarop gebeurlijk nieuwe functionarissen werden aangesteld. Zij moesten dan de voorgeschreven eed afleggen. Ook de ereleden kregen dan, zoals verder vermeld, hun vereremerking.

Op de meiavond droegen de Prins, Hoofdman en Raadsleden hun schouderband met de zwart-groen-oranje kleuren van de Kamer, versierd met borduurwerk o.a. een hoofdletter S, die staat voor Salvator en de voluit geschreven kenspreuk "Moed overwint". De Meiavond werd besloten met een gezellig samenzijn en dansfeest, de mooie maand mei tegemoet.


terug


De ereledenDe toneelkring heeft alleen werkende leden; men is speler, decorbouwer, technisch medewerker, zaalwerker,...
De hoogste onderscheiding die de vereniging aan haar leden toekent, is de titel van erelid voor 25 jaar verdienstelijke inzet. De gevierden ontvangen dan op de meiavond een ingelijst diploma versierd met pentekeningen over de historische heraldische symbolen, de oude gebouwen en de folklore van Wieze. Het werk is van de hand van de Gentse kunstenaar Michel Dambruyne.
Wij vermelden de vereremerkten en naast hun geboorteplaats en - datum ook het jaar van toekenning.


Cornelis Edward
Cami Petrus
De Wolf Maria
Wauters Gaspard
Gordijn Alfons
Aelbrecht Honore
Bosman Frans
Bosman Remi
Cami Roger
Cooreman Jozef
Pieters Philemon
Saeys Remi
Verhaven Charles
Wauters Maria
Bosman Maria
Van Espen Marie-Jose
Van Hove Julienne
Vermeir Maria
Brandt Louis
Van Steen Frans
Bosman Leontine
De Wit Louis
De Wolf Clement
Verhulst Philemon
De Wit Godelieve
Van Sande Clementine
Moens Paul
Vermoesen Jozef
Van Damme Frans
Cornelis Remi
Matthijs Paul
De Ridder Paula
Van Damme Marcel

Van der Steen Hugo
Colman Marc
Macharis Edgard

Wieze
Wieze
Wieze
Wieze
Wieze
Wieze
Wieze
Wieze
Wieze
Lebbeke
Wieze
Moorsel
Lebbeke
Wieze
Lebbeke
Lebbeke
Wieze
Wieze
Lebbeke
Wieze
Wieze
Wieze
Wieze
Wieze
Dendermonde
Mespelare
Wieze
Wieze
Wieze
Wieze
Wieze
Moorsel
Wieze10/07/1918
01/07/1905
23/12/1911
06/01/1889
04/01/1882
13/04/1923
11/03/1934
17/02/1924
07/05/1941
04/10/1929
17/12/1932
09/02/1924
23/03/1925
25/05/1924
04/11/1922
26/03/1933
16/12/1939
16/05/1929
14/07/1907
29/06/1922
27/05/1925
10/06/1922
22/12/1911
07/08/1881
17/02/1950
04/01/1929
05/08/1949
18/10/1950
16/07/1934
03/04/1946
30/04/1951
11/02/1946
11/08/19371982
1982
1982
1982
1982
1982
1982
1982
1982
1982
1982
1982
1982
1982
1983
1983
1983
1983
1983
1984
1985
1986
1986
1986
1987
1988
1990
1995
1996
1996
1996
1997
1997

2009
2009
2009


terug

Het huidige bestuur van Toneelkring SalvatorClaire Moortgat
Jozef Vermoesen
Annemie Bruggemans
Stef Markey
Carlo Bocchi
Didier Bosman

terug


webmaster@toneelsalvator.be
c by BODICOM